Over de Leertrap

Britt Sels

­

Ik studeerde af met een Bachelor in de logopedie en audiologie met specialisatie logopedie in juni 2015.


Doorheen mijn stageperiodes kwam mijn liefde voor het werken met kinderen sterk tot uiting en heb ik me hier verder in verdiept.
De voorbije jaren werkte ik in een multidisciplinaire praktijk voor kinderen. Hier deed ik ontzettend veel kennis en ervaring op over logopedische therapie bij kinderen, maar ik leerde ook om een kind in een ruimere context te behandelen. Een kind dat nood heeft aan logopedie, heeft vaak nood aan andere ondersteuning. Ik benader een kind breder dan enkel puur logopedisch.


Ik school mezelf regelmatig bij in de domeinen die ik behandel.
We blijven elke dag leren. Dit geldt niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor onszelf.


In 2017 besloot ik een stapje verder te gaan in de hulpverlening bij kinderen en een eigen praktijk op te richten.

Praktische informatie

  • We proberen samen een geschikt moment te zoeken voor de therapiesessies. Wekelijkse therapie is noodzakelijk om het kind optimaal te begeleiden. Lukt dit moment na enige tijd niet meer, dan proberen we in de mate van het mogelijke een nieuw moment te plannen voor therapie.

 

  • In de vakanties kunnen de therapiemomenten, in samenspraak, verschoven worden naar andere uren/dagen.

 

  • Overlegmomenten met scholen, andere begeleiders, … die niet via e-mail of telefonisch verlopen zullen worden aangerekend. Dit wordt berekend op basis van de tijd die het overleg in beslag neemt. Dit omdat we hier andere kinderen hun therapie voor moeten verplaatsen en omdat zo’n overleg voorbereiding vergt.